Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Styl i Wnętrze

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Styl i Wnętrze prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem Sklepu jest Styl i Wnętrze w Kielcach z siedzibą przy ulicy Łopuszniańskiej 63 A NIP 657 008 04 82, zwany dalej Sprzedającym.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży, jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu podczas procesu zakupu.
 4. Ceny podane w Sklepie, są cenami brutto.
 5. Towary sprzedawane w Sklepie, są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Wszystkie towary wykonywane są według projektów stanowiących wyłączną własność Pracowni.

§2 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez gotowe formularze, dostępne na stronie internetowej portalu.
 2. Warunkiem zaistnienia transakcji, jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację odbiorcy ( imię, nazwisko / nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu ), określenie przez niego rodzaju i ilości zamawianych produktów oraz opłacenie należności za produkty i dostawę.
 3. Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia elektronicznie.
 4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, rodzaj towaru, opis, termin i sposób dostawy.

§3 Płatności i wysyłka

 1. Kupujący ma do wyboru sposoby płatności określone w zakładce Formy płatności, na stopce strony. Dostępne formy płatności to przelew bankowy i kart płatnicze: Visa, Visa Electro, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. Wysyłka towaru nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od wpływu należności na konto Sprzedającego. W przypadku niemożności dokonania wysyłki z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, ustali on z Klientem inny termin.
 3. Przy wyborze płatności gotówką lub za pobraniem, Sprzedający wyśle zamówione produkty najpóźniej w drugim dniu roboczym od złożenia zamówienia.
 4. W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia, liczony będzie od dnia uznania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.
 5. W przypadku braku wpływu należności przez pięć kolejnych dni roboczych od dnia zamówienia, zostanie ono anulowane.
 6. Koszty produktów i dostawy oraz sposoby płatności, podane są przy każdym produkcie w sklepie internetowym.

§4 Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przesłanie przez Kupującego uzasadnienia reklamacji.
 2. Sprzedający zajmuje stanowisko w sprawie reklamacji w terminie czternastu dni roboczych.
 3. W przypadku uznania reklamacji jako uzasadnionej, wszelkie koszty jej załatwienia ponosi Sprzedający.
 4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcją będąca nieodłączną częścią Regulaminu, opisaną w dziale "Reklamacje i zwroty" na dole strony.
 6. W przypadku uznania reklamacji jako niezasadnej, strony będą dążyć do polubownego załatwienia sporu w ramach sporu konsumenckiego (pozasądowego systemu rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich) poprzez:
  1. podmioty uprawnione do pozasądowego załatwiania sporów. Link tu!
  2. platformę ODR, która pozwala na internetowe rozstrzyganie sporów. Link tu!

§5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Odstąpienie od umowy jest możliwe w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.
 2. Zwrot towaru odbywa się na własny koszt Kupującego, w stanie nienaruszonym, w szczególności bez śladów używania, na podstawie oświadczenia dostępnego na stronie sklepu, wysłanego na adres Sprzedającego wraz ze zwracanym produktem/produktami.
 3. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni licząc od dnia otrzymania zwracanego towaru i otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci dokonane przez niego płatności za towar.
 4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą, zwrot nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcją będąca nieodłączną częścią Regulaminu, opisaną w dziale "Reklamacje i zwroty" na dole strony.

§6 Ochrona prywatności

 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych przy realizacji zamówienia, o które będzie poproszony podczas procesu zakupu.
 2. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
 3. Sprzedający wykorzystuje pliki cookies.

§7 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 2. Wszystkie projekty są wyłączną własnością Styl i Wnętrze. Kopiowanie ich w celach zarobkowych jest zabronione.

§8 Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.


 


Bezpłatna dostawa
(Poczta Polska Paczka 24) przy zamówieniu od 300,00 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl